Dus….

Dus….

Afgeloëpen herfst, um precies te zien, donderdaag 19 oktoëber 2023, in ‘t Krèntje nummer 41, jaorgang 12, woord de noëdklok geluujd, daat de redactie dringend op zeuk waas nao neej meense, die de redactie wojje koome versterke. Ut veurtbestaon vaan’t Krèntje, stong onder druk, hing aan en zieje draötje. Zoonder neeje redactieleden, waas ut gedao mit ’t waekelijkse neejs en daat zuj zunt zien, meldde ut artikel. Ik citeer: “Geen nieuws meer van verenigingen, geen mooie verhalen meer van de Krukken, etc., etc….”

Ma, ja, gelukkig, door de inzet van neeje redactieleden, bleef ‘t Krèntje bestaon en kos de Miëterik opgelucht ojjem hale. Alliën……nao 19 oktoëber is dur gen verhaal vaan de Krukke mier verschene. Ut seizoen vurbeej, inspiratie op.

Dus dun druk leet nou beej os. Zürge daat dur wer waat op papeer kumpt. Ik goj dur ma is vur zitte op deze zondaag snamiddaags.

Afbeelding met tekst, schermopname, kaart, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met kleding, persoon, person, vrouw

Automatisch gegenereerde beschrijvingIederiën is de weenter op zien eige manier doorgekome. Ut neeje seizoen is dun iërste zondaag van maart gestart mit en bescheiden 6 man, die de racefiets oet de weenterslaop gehaald haaje. Normalerwies zien dur waal mier vaan de parteej, waare ut neet zoë, daat daags te veure en delegatie vaan 8 Krukke en 7 vrèmde kostgengers, dun Alternatieve Umloëp der Wielercafees haai gefietst. Ennen tocht ontstaon, naodaat en paar fanatiekelingen haaje diëlgenaome aan vurgaonde edities van “de Omloop der Wielercafees”. Dit is ennen toertocht vaan um en nabeej 200 km, mit tussenstops in Wielercafees. De oetdaging zit um dur i, daat ge aal zò vroeg in ut seizoen de 200 km aantikt, uh… op iënen daag, da. Dit jaor waas din tocht utzelfde aas de editie vaan 2023 en daat vonge enkele diëlnemers ni zo`n oetdaging. Dus woord beslaote um zelf en tochtje in mekaar te flatse, vandao de naam “Alternatieven”. De route, 245 km, ging, onder perfecte waersumstandigheden, vanoet Miëterik richting Noorderwijk (B) in de buurt vaan Herentals um en bezeuk te brenge aan Cafe Welkom. En café, gehiël in ut teiken vaan de wielerkoers. Ennen oetbater mit ut koershart op de juuste plaats. Vlaandere, daat is KOERS, geschreve mit hoëfdletters. KOERS stiët op 1, KOERS zit in ut blood, KOERS is alles vur de Vlaming. Wielerhelden oet heden en verleden waere heer geiërd en op en vootstuk geplaatst. Das zoëiets waat ze heer mit voetballers doon die kapitale verdeene, mit krùppere op ut veld, aas ze alliën aal denke daat ze geraakt waere door ennen taegestander. In dit café hengt ok ennen alleszeggende spreuk, “Een voetballer die valt, roept om zijn moeder, een wielrenner roept om zijn fiets”. Ok weej woorte in de watte gelagt. We haaje os nag ni good en waal gezatte, of de koffie en borde spaghetti stonge aal op de taffel, perfect.

Verder woord cafe de Cyclist in Eindhoven aangedaon vur koffie en gebak. Ut tochtje woord door iederiën succesvol afgeslaote, beej Trappereej de Werkplats in Zerum.

Ma good, wer trug nao de Krukke.

Gestart dus op 3 maart um half 10 vur en rundje van ruum 90 kielemaeter.

Pech alom, 2x lek vur de Pittbul en abandon door malheur aan de fiets vur de Stoemper. Heejzelf stook nao afloëp de hand in eigen boezem, mea culpa, en waas hiël duudelijk op Strava, gaof zien ritje daan ok enne neet echt flaterenden titel: “De rommel neet in orde”.

De B’s stonge mit 7 aan de start vur en rundje naeve de Maas af. Door Obelisk geduëpt tot “rundje rond de kerk”. Daat waas 14 daag trug.

Vurrige waek, waas de opkomst en stuk royaler. Beej de A’s ma lifst 19 man aan ut vertrek. 16 Krukke en 3 gastreejers, die daags te vurre via de app dispensatie gevraogt haaje, um aan te moge sloete. Ritje waas richting Baokel mit koffie ter plaatse. En schon, ma vur de miëste onbekend etablissement.

Onder de Krukke, ok 2 “semi neeje” leeje , die tot dusver nag gennen beejnaam haaje, dus nag aaltied door ut laeve ginge as “Hij die niet met naam genoemd mag worden”.  Echter, we kunne melde daat dur iëne inmiddels luustert nao de naam: “Der Platwalzer”. As heej op kop kumpt, luëpt ut mennige Kruk dun door de boks. De zweep dur op, gruuwlijk sterk op de fiets, Hostes ad pulverem ferire.  Vèrkentig vaan bouw en zien haart leet in de Duitstalige Alpen, vandaor.

Din andere is nag steeds en bitje ‘zoekende’, vrugt zich af: “wie bin ik nou eigelijk”. Ik goei en belke op en gaef um ves enne ‘officieuze’ naam: Op zondag en stukske, haard taege de weend i beuke, aalt ma doorgaon, alle elemente trotseerend en door de waek actief tusse de struük en buëmpkes op de roëzeplak, enne din dur neet vies vaan is, um zien klauwe, deep in de zwaarte groond te staeke, wies de zand deep onder de naegel vast  vrüt. “Dun Barre Gaander”.

Afbeelding met kleding, persoon, person, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfgeloëpe zondaag en rundje rondum ut Brachterwald. Ik fietste mit de Coyote op kop en di begos meej te vertelle daat ie in dees contreie, afgeloëpe weenter mit de gravelfiets haaj rondgezworve. Op en begaeve moment waas ie enne paad ingefietst en din heel op. Wèrs aas ie is, vertikte heej ut, um trug te gaon. Mit andere wörd: Aut viam inveniam aut faciam. Heej banjerde zich enne waeg verder wies daat zien route stokte beej enne peendraod. En kwaom aal snel tot de ontdekking, daat ie din draod ni mit zien dikke vingers aan mos pakke, want dur stong stoek op. Dus ut probleem waas hoe heej zonder ennen opneu… uh, optater te kriege, aan dun andere kant vaan din draod zuj kome. Gelukkig, goof ennen boëm oetkomst. De fiets woord ovver de stoekdraod gesmete en dun boëm ingeklômme, um zoë aan dun andere kant van dun draod oet din boëm te springe. Ik kaan meej veurstelle, dat daat nag en hiële oetdaging waas, mit onhendige fietsscheuntjes, owzelf en ow lycra wielerpekske zonder kliërscheure aover din draod te kriege.

Vur en kort verslagje vaan de B groep, heb ik Obelisk aan ziene jas getrokke en di steurde meej ut volgende toe:

Afbeelding met buitenshuis, hemel, wolk, gras

Automatisch gegenereerde beschrijving“Nae, un rustig ritje. Alliën haaj de Jolly Joker donderdaag ziene binneband verwisseld en nao iene kilomaeter moste we al f ff stoppe want heej haaj enne roeje kop vaan inspanning, “Zwaor, zwaor!” Waat bleek, ut raad vaan ziene fiets stong dur scheif in en leep a. Coppi haet daat opgelost. Toen ging de tiilefoon beej de Boss. “Neem ik now ni op”: zaet ie. En weej natuurlijk neejsgirrig: “Waas daat zien vrouw die belde…, of waas ut zien vriendin?” En al hielemaol toen de tillefoon nag enne kier lang bleef rinkele. Ma de Boss zag niks. Ut zal aalt en raodsel blieve.
Enne gas kilomaeter later fietste ut echtpaar PI Air Rebellin en  Donna Veloce veurop, de route waor duudelik, ma toch ging Rebellin op un t-splitsing links, in plaats vaan rechs. En Donna Veloce dur automatisch achteraan, de rest ging rechs. Toen ze in de gate krege daat ze verkierd zaote, koste verwachte daat Donna is duchtig echtgenoot Rebellin de les ging laeze. En daat deej ze, ze zag: “Ma Rebellin toch……”, ma Donna kennende dus wer veul te vrindelik!! Zon vrouwe komde ni duk mier taege! En daonao mos ze dur zelf mei lache en zag: ”Waat bin ik toch un volgzaam type, wah!”

 Usque hanc lectionem!